O bună strategie de dezvoltare înseamnă creșterea veniturilor, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economică și ocuparea forţei de muncă prin acţiunea sinergică a tuturor factorilor implicaţi şi prin valorificarea cât mai eficientă a resurselor disponibile, a mediului şi a patrimoniului cultural local.

Preocupată de bunăstarea comunității locale, Primăria a procedat la elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei pentru următorii 7 ani, într-un context favorabil, dat de perioada de programare 2014-2020. Scopul planificării strategice este acela de a sincroniza obiectivele locale cu direcțiile strategice de dezvoltare și cu strategia de dezvoltare zonală prin Grupurile de Acțiune Locală, de a identifica oportunitățile și de a pregăti portofoliul de proiecte de investiții în perspectiva reconstrucției administrative. Printre argumentele care susțin ideea și nevoia de regionalizare poate fi enumerată și creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene prin posibilitatea integrării proiectelor mici, disparate la nivel local, în proiecte strategice, de anvergură la nivel regional. În acest context, strategia de dezvoltare constituie un punct important de pornire pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității pe termen mediu și lung, îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii reprezentând scopul principal al factorilor de decizie locali.

Dan Vasile-Dumitru
PRIMAR