Modernizarea infrastructurii de baza in comuna Ibanesti

Proiect realizat:

Modernizarea infrastructurii de baza în Comuna Ibănești

În cadrul proiectul integrat sunt propuse realizarea următoarelor acțiuni:

-construire sistem de colectare și canalizare ape uzate menajere inclusiv stație de epurare;

-extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Dulcea;

-modernizare străzi în Comuna Ibănești;

-prima inființare a serviciului de ingrijire a persoanelor vârsnice și a persoanelor cu nevoi special în cadrul centrului social din Comuna Ibănești;

-dotarea căminului cultural al localității Ibănești;

-achiziție utilaje pentru dotarea serviciului public de gospodărire comunală din Comuna Ibănești.

Bugetul proiectului este de 10.867.236 lei. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Măsura 322-Renovarea și dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

La data de 01.02.2016 proiectul este realizat în proporție de 98%.