GLIGA MARIUS CRISTIAN

VICEPRIMAR

PSD

BLOJ COSMIN

Membru în comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism; Membru în comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism.

PMP

CHIRTEŞ EMILIA

Membru în comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.

PSD

CIORĂNEANU ŞTEFAN

Preşedintele comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii. Preşedintele comisiei juridice şi de disciplină, protecţie mediu şi turism.

PSD

DAN IOAN

Secretarul comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii. Membru în comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism.

PSD

DAN NICOLAIE

Membru în comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii.

PMP

GLIGA OLIMPIU

Membru în comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii.

PSD

GLIGA VASILE DUMITRU

Secretarul comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.

PSD

MATEI FLORIN

Membru în comisia juridică şi de disciplină, protecţie mediu şi turism.

PNL

PETRA ZAMFIR

Secretarul comisiei juridice şi de disciplină, protecţie mediu şi turism.

PSD

TODORAN ALINA ELENA

Membru în comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.

PNL

TODORAN IONEL DUMITRU

Preşedintele comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism

PSD

TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN

Membru în comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii

PNL

GLIGA PETRUȚ 2012 - 2016

Membru în comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și turism

PSD

VICEPRIMAR

DAN VASILE 2012 - 2016

Membru în comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

PSD

DAN IOAN 2012 - 2016

Membru în comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

PSD

FARCAȘ DORIN IOAN 2012 - 2016

Președintele comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

PSD

FRANDEȘ FLOREA 2012 - 2016

Secretarul comisiei juridice și de disciplină, protecție mediu și turism

PSD

PETRA FLORIN IOAN 2012 - 2016

Secretarul comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

PSD

TODORAN PETRU 2012 - 2016

Secretarul comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii

PSD

TODORAN MIRCEA ALIN CRISTIAN 2012 - 2016

Președintele comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii

PNL

MATEI EUGEN 2012 - 2016

Președintele comisiei juridice și de disciplină, protecție mediu și turism

PNL

MURAR IOAN ZAHARIE 2012 - 2016

Membru în comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii

PP-DD

BLOJ COSMIN 2012 - 2016

Membru în comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism

MAN PĂUNEL 2012- 2016

Membru în comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii